Projekt graficzny oraz stworzenie nowoczesnej, responsywnej strony internetowej dla Studio OF3.