Wykonanie projektu nowoczesnej, responswynej strony internetowej dla spółki Vertex oraz jego realizacja.